Tablouri stoc sau personalizate imprimate pe suport canvas / hartie
RO | EN

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

WWW.MAGAZINULDETABLOURI.RO
I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Magazinul de Tablouri, cu sediul in str. Oltet, nr. 27, Craiova, Dolj, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii www.MagazinulDeTablouri.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Daca sunteti client al Site-ului, Magazinul de Tablouri va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume si prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul in care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obisnuintele dumneavoastra in cadrul www.magazinuldetablouri.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.

2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Magazinul de Tablouri va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati in mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact, in masura in care ne contactati in acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrarii

1. Daca sunteti client al Site-ului, Magazinul de Tablouri prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfașurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si Magazinul de Tablouri, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra și Magazinul de Tablouri, definit in cuprinsul paginii Termeni și Conditii. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra și Magazinul de Tablouri .
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba Magazinul de Tablouri in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum și in materie de arhivare.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Magazinul de Tablouri de a respecta obligatiile legale care ii revin și deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Magazinul de Tablouri, prin intermediul Site-ului.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail conţinand comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin trimiterea unei cereri la adresa office@lumealuimartin.ro utilizand adresa pentru care faceti solicitarea. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, in principal, in vederea imbunataţiri experientei oferite pe Site.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Magazinul de Tablouri de a imbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, Magazinul de Tablouri prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de Magazinul de Tablouri, prin intermediul Site-ului.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea și bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail conţinand comunicari comerciale.Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamaţiilor si pentru a monitoriza traficul și a imbunataţi experienta dumneavoastra oferita pe Site.Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Magazinul de Tablouri de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum și pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, Magazinul de Tablouri va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
În cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin in sarcina Magazinul de Tablouri (de ex., in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exerciţiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

În situaţia in care sunteti client și va exercitati optiunea de stergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul „Șterge Contul LumealuiMartin.ro” aflat in cadrul meniului din partea stanga a paginii Contul meu, Magazinul de Tablouri va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, daca alegeti sa va ștergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim sa va informam ca ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti ștergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel puţin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Magazinul de Tablouri va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfașurate de Magazinul de Tablouri pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Magazinul de Tablouri poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Magazinul de Tablouri in desfașurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre Magazinul de Tablouri prin intermediul Site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea și imbunatatirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile și limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre Magazinul de Tablouri  pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

VII. Drepturile de care beneficiati

În conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Magazinul de Tablouri, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Magazinul de Tablouri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre Magazinul de Tablouri a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – in cazul in care este retras consimtamantul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  – in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii și nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  – in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  – in cazul in care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de ștergere a datelor, Magazinul de Tablouri sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:
  – persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  – prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  sau
  – persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Magazinul de Tablouri catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce privește activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al Magazinul de Tablouri sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care Magazinul de Tablouri poate demonstra ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  – in orice moment, in mod gratuit și fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: office@lumealuimartin.ro.

Aceasta pagina de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, va rugam sa accesati urmatorul link: www.magazinuldetablouri.ro/politica-cookie